Utbytbarhetsgrupp

Oxikodon, Injektions-/infusionsvätska 50 mg/ml

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Oxycodone Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml (Tillhandahålls ej)