Utbytbarhetsgrupp

Ulipristalacetat, Tablett 30 mg

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: ellaOne, Filmdragerad tablett 30 mg