Utbytbarhetsgrupp

Olodaterol + tiotropiumbromid, Inhalationsvätska 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Spiolto Respimat, Inhalationsvätska, lösning 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram per puff