Utbytbarhetsgrupp

Telmisartan+hydroklortiazid, Tablett 40 mg/12,5 mg

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Telmisartan/Hydroklortiazid Medical Valley, Tablett 40 mg/12,5 mg (Tillhandahålls ej)