Utbytbarhetsgrupp

,

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Tobrasone (parallellimporterat), Ögondroppar, suspension 3 mg/ml / 1 mg/ml (Tillhandahålls ej)