Utbytbarhetsgrupp

Mometason, Kutan emulsion 1 mg/g

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Monovo, Kutan emulsion 1 mg/g (Tillhandahålls ej)