Utbytbarhetsgrupp

Apomorfin, Injektionsvätska 5 mg/ml

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Apomorfin PharmSwed, Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml