Utbytbarhetsgrupp

Järnsackaros, Injektionsvätska eller koncentrat till infusionsvätska 20 mg/ml

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Venofer (parallellimporterat), Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml