Utbytbarhetsgrupp

Gabapentin, Kapsel 400 mg (Grupp A)

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Neurontin®, Kapsel, hård 400 mg (Tillhandahålls ej)