Utbytbarhetsgrupp

Hydrokortison, Kräm 10 mg/g

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Hydrokortison Trimb, Kräm 10 mg/g