Utbytbarhetsgrupp

Alprazolam, Tablett 0,5 mg

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Xanor®, Tablett 0,5 mg