På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass. För akuta behov finns Fass för vårdpersonal som app.

Utbytbarhetsgrupp

Abakavir + lamivudin, Tablett 600 mg/300 mg

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Abacavir/Lamivudine Zentiva, Filmdragerad tablett 600 mg/300 mg (Tillhandahålls ej)