Utbytbarhetsgrupp

Deferasirox, Tablett 180 mg

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Deferasirox Accord, Filmdragerad tablett 180 mg (Tillhandahålls ej)