Utbytbarhetsgrupp

Deferasirox, Tablett 90 mg

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Deferasirox Mylan, Filmdragerad tablett 90 mg (Tillhandahålls ej)