Utbytbarhetsgrupp

Flutikasonpropionat, Näsdroppar, endos 1 mg/ml

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Flixonase Nasal (parallellimporterat), Näsdroppar, suspension 1 mg/ml