Utbytbarhetsgrupp

,

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Cipralex (parallellimporterat), Filmdragerad tablett 10 mg (Tillhandahålls ej)