Utbytbarhetsgrupp

Triamcinolon, Injektionsvätska 40 mg/ml

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Kenacort®-T, Injektionsvätska, suspension 40 mg/ml