Utbytbarhetsgrupp

Oxikodon, Depottablett/Depotkapsel 5 mg

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Oxikodon Depot Actavis, Depottablett 5 mg