Utbytbarhetsgrupp

Metadon, Oral lösning 120 mg

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Metadon Pharmadone, Oral lösning 120 mg (Tillhandahålls ej)