Utbytbarhetsgrupp

Lidokain + prilokain, Medicinskt plåster

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: EMLA®, Medicinskt plåster 25 mg/25 mg