Utbytbarhetsgrupp

Enalapril, Tablett 2,5 mg

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Renitec®, Tablett 2,5 mg (Tillhandahålls ej)