Utbytbarhetsgrupp

Nimodipin, Tablett 30 mg

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Nimotop®, Filmdragerad tablett 30 mg