Utbytbarhetsgrupp

Epoetin theta, Injektionsvätska, förfylld spruta 3000 IE

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Biopoin, Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 3000 IE/0,5 ml (Tillhandahålls ej)