Utbytbarhetsgrupp

Diazepam, Tablett 5 mg (Grupp A)

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Stesolid®, Tablett 5 mg