Utbytbarhetsgrupp

Naltrexon, Tablett 50 mg

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Naltrexon Molteni, Filmdragerad tablett 50 mg (Tillhandahålls ej)