Frågor och svar (FAQ)

Allmänna frågor om Fass

Fråga: Vad betyder Fass?

Svar: Namnet Fass kommer ursprungligen från en förkortning av Farmacevtiska specialiteter i Sverige.Fråga: Vilka står bakom Fass?

Svar: Fass produceras av Läkemedelsindustriföreningens Service AB (Lif), som är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Lif företräder ca 80 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. I Fass-samarbetet deltar även exempelvis generikaföretag, parallellimportörer och naturläkemedelsföretag, allt som allt drygt 240 företag. Företagen som deltar i samarbetet ansvarar själva för sina produkttexter på Fass och uppdaterar dem kontinuerligt.
Fråga: Hur ofta uppdateras Fass?

Svar: Läkemedelsinformationen på Fass.se uppdateras kontinuerligt av de läkemedelsföretag som producerar/marknadsför läkemedlen. Information från Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, såsom förpackningar och priser inom förmånen, uppdateras varje halvtimme. Viktiga uppdateringar i texterna kan du se på förstasidan under rubriken ”Läkemedelsuppdateringar”, och även utmärkta med utropstecken i produkttexterna.
Fråga: Varför finns det inte texter om alla läkemedel i Fass?

Svar: Det är frivilligt för läkemedelsföretagen att delta i Fass. De allra flesta företag på den svenska marknaden deltar, men några står utanför. Produkter som produceras/marknadsförs av företag som inte deltar i Fass saknar texter på Fass. Produkter som enbart säljs receptfritt, till exempel vissa naturläkemedel, saknar i vissa fall produktresumé och Fass-text. Receptbelagda produkter som endast administreras av medicinsk personal inom sjukvården saknar i vissa fall bipacksedel. Kosttillskott, apotekshandelsvaror och liknande finns inte i Fass då de inte är klassade som läkemedel.Fråga: Hur beställer man Fass-boken?

Svar: Lif har sedan 1966 årligen gett ut Fass i bokform och sedan 1973 en veterinärutgåva, Fass Vet. Vid förskrivning rekommenderar vi Fass.se som beslutsstöd, då uppgifterna i Fass-böckerna kan vara inaktuella. Uppgifter om dosering, indikationer, kontraindikationer etc. uppdateras kontinuerligt på Fass.se. 2015 års upplaga av Fass var den sista och kan ej längre beställas. Fass Vet. 2016 distribuerades endast efter förbeställningar från veterinärer, apotek och liknande och kan inte beställas i efterhand.Fråga: Jag har frågor om/synpunkter på en text, vem ska jag kontakta?

Svar: Om det gäller en specifik läkemedelstext kan du kontakta företaget som marknadsför läkemedlet via de kontaktuppgifter som anges under ”Kontakt och länkar” på produktsidan.

Om det gäller någon annan text på Fass som inte är en produkttext kan du skicka din fråga till info@fass.se.Fråga: Vilka webbläsare stöds av Fass.se?

Svar: Fass.se är utvecklad och testad för att fungera med de flesta webbläsare. Webbplatsens funktionalitet har verifierats för Edge, Google Chrome samt Safari. Vi rekommenderar starkt att man har stöd för javascript påslaget (detta är normalt aktiverat som förval) för fullgod funktion oavsett vilken webbläsare man använder.


Citera eller länka till Fass

Fråga: Hur länkar jag till Fass?

Svar: Vi välkomnar länkar till Fass.se. Gällande länkar från kommersiella webbplatser eller informationssystem är dock ett avtal (kostnadsfritt) med Lif att föredra, kontakta oss via info@fass.se för mer information.


Fråga: Jag vill citera Fass i ett arbete/på min blogg/etc, hur skriver jag?

Svar: Information från Fass får användas i arbeten eller liknande ändamål förutsatt att texten/innehållet är oförvanskad samt att källhänvisning med datering anges (om Fass.se är källan). Fass.se uppdateras kontinuerligt därför är det viktigt att ange datum. Ex: ”Källa: Fass.se 2023-03-10”.


Vårdpersonal som startsida

Fråga: Hur gör jag för att komma direkt till ingången för vårdpersonal när jag går in på Fass?

Svar: Klicka dig till startsidan för Vårdpersonal och skapa ett bokmärke i din webbläsare (ex. Internet Explorer eller Firefox etc.). Nästa gång du vill söka på Fass så klickar du på ditt Fass-bokmärke och kommer då automatiskt till ingången för vårdpersonal.


Varför olika ingångar på Fass?

Fråga: Varför är det olika ingångar för allmänhet, vårdpersonal och djurläkemedel på Fass?

Svar: Informationen som presenteras på de olika ingångarna allmänhet, vårdpersonal och djurläkemedel är målgruppsanpassad.

 • På allmänhetsingången kommer du direkt till bipacksedlarna, den information som är skriven till dig som patient. Du kan också hitta andra menyval anpassade för dig som allmänhet/patient.

 • På vårdpersonalingången kommer du direkt till Fass-texterna. Du kan söka på ATC-kod/-beskrivning direkt i sökfältet. Informationen i menyvalen är anpassade för dig som vårdpersonal.

 • Djurläkemedelsingången presenterar information för både allmänhet och veterinärer. Ingången är dock i första hand anpassad för veterinärer. Bipacksedelinformationen är anpassad för djurägare medan Fass Vet. och produktresumé är anpassad för veterinärer.Hur identifierar jag en okänd tablett?

Fråga: Hur identifierar jag en okänd tablett?

Svar:

 • För att identifiera tabletter kan du använda funktionen tablettidentifiering, som du hittar i menyn till höger om sökrutan. Genom att skriva in olika sökkriterier kan du få fram sökresultat på produkter som motsvarar din beskrivning. När du ska ange märkning på tabletten - var noga med att skriva in stora eller små bokstäver då sökningen är känslig för skillnaden mellan små och stora bokstäver. Observera att tablettidentifieringsdatabasen inte innehåller fullständig information om alla tabletter i Sverige, men de flesta godkända läkemedel finns med.

 • I produkthuvudet för varje produkt hittar du också en beskrivning av hur produkten ser ut.Utbytbara läkemedel - textskillnader

Fråga: Det står olika i texten för produkten jag har fått på receptet och i texten för den jag fick på apoteket, varför?

Svar:

 • När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ibland erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Flera företag kan tillverka läkemedel med samma verksamma ämne och medicinska effekt, men hjälpämnena kan variera och därför kan läkemedlen se olika ut. Även produktnamnen skiljer sig åt. Företagen ansvarar för texterna för sina egna produkter. Biverkningarna kan beskrivas lite olika i informationen, trots att läkemedlen är likvärdiga.

 • Har du frågor om generiskt utbyte hänvisar vi dig till din läkare, ditt apotek, till Läkemedelsupplysningen på telefon 0771-467010 eller till Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.Parallellimporterade läkemedel

Fråga: I sökträfflistan så visas produktklassen ”Parallellimporterade läkemedel”, vad är det?

Svar: Parallellimporterade läkemedel är originalläkemedel som har importerats av företag som är specialiserade på läkemedelshandel. Läkemedlen importeras från andra europeiska länder där läkemedelspriserna är lägre än i Sverige. Läkemedlen ompackas så att förpackningar och bruksanvisningar överensstämmer med svenska krav. Innehållet av aktiva substanser är alltid detsamma som i det svenska preparatet men det kan förekomma andra hjälpämnen som t.e.x. färgämnen villket gör att utseendet kan skilja sig något även om effekten är densamma.

Parallelldistribuerade förpackningar innehåller exakt samma sak som övriga förpackningar av läkemedlet.


Allmänna frågor om läkemedelsbehandling

Fråga: Jag har frågor om: Hur jag tar mitt läkemedel, Vad jag gör om jag tagit för mycket, Passar mina läkemedel ihop, Har jag rätt läkemedel för min sjukdom etc.?

Svar: Om du behöver hjälp med frågor som gäller din sjukdom eller läkemedelsbehandling rekommenderar vi i första hand att du kontaktar din läkare eller ditt apotek.


För specifika frågor om läkemedel:

Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket


För frågor om sjukdomar, symptom och behandling:

1177


Vid läkemedelsförgiftning och akuta situationer:

Ring Giftinformationscentralen (010-45 66 700) eller SOS Alarm (112).


Biverkningar - rapportering

Fråga: Jag har sannolikt fått en biverkning av ett läkemedel. Vad ska jag göra? Hur rapporterar jag biverkningar?

Svar:

 • Läkemedel kan ibland ge upphov till oönskade effekter, så kallade biverkningar. En del mediciner kan dessutom påverka varandras effekt om de tas samtidigt. Denna påverkan kallas för interaktion.

 • Du bör i första hand ta kontakt med din behandlande läkare för att få hjälp och råd om din biverkning. Din läkare kan rapportera biverkningen till Läkemedelsverket, men du kan även själv anmäla biverkningen direkt på Läkemedelsverkets webbplats.

 • Film om biverkningar och hur du biverkningsrapporterarFråga: Jag har sannolikt fått en biverkning av ett läkemedel. Kan jag få ersättning för mina skador?

Svar: Om du drabbats av biverkningar eller läkemedelsskador som du vill ha ersättning för finns det olika vägar att gå:

 • Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar en godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning. Läkemedelsförsäkringen är en frivillig försäkring dit läkemedelsföretag kan ansluta sig. Vid varje produkt på Fass kan du se om företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen. www.lakemedelsforsakringen.se

 • Om skadan beror på att ett läkemedel ordinerats på ett felaktigt sätt bör skadan anmälas till Patientförsäkringen. Om du får biverkningar av ett läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt ersätter inte Patientförsäkringen. Däremot kan du anmäla skadan till Läkemedelsförsäkringen (se ovan).

  www.patientforsakring.seHur fungerar lagerstatusfunktionen?

Fråga: Varifrån hämtas informationen för lagerstatus?

Svar: Lagerstatusfunktionen är ett sammarbete mellan Sveriges Apoteksförening och Fass. Varje gång en fråga ställs via Fass om tillgänglighet för ett visst läkemedel inom ett visst geografiskt område hämtas just denna information in via apoteksaktörernas egen lagerinformation. Informationen presenteras på frågeställarens webbläsare, med uppgifter om apotek inom det valda området har varan i lager eller om det är en beställningsvara – och genom att trycka på plustecknet visas även tillkommande information som apotekets öppettider, adress och telefon.Fråga: Deltar alla apotek?

Svar: I lagerstatusfunktionen visas Sveriges samtliga apotek. För apotek inom apotekskedjorna visas lagerstatus och för de fristående apotek som ännu inte har anslutit sig till tjänsten visas svaret ”Kontakta apoteket”. Genom att trycka på plustecknet visas även tillkommande information som apotekets öppettider, adress och telefon.Fråga: Vad betyder de olika svaren?

Svar:

I lager – Läkemedlet finns i lager på det valda apoteket.

Fåtal i lager – Endast ett fåtal förpackningar finns i lager på det valda apoteket. Exakt vilket antal det innebär definieras olika av olika apotek men normalt avses ett lagersaldo under fem förpackningar.

Ej i lager – Förpackningen finns ej i lager på det valda apoteket. Varan är dock beställningsbar med leverans inom 24 timmar. För att beställa varan kontakta apoteket.

Kontakta apoteket – Apoteket deltar inte i lagerstatustjänsten. För information om lagerstatus för aktuellt läkemedel kontakta apoteket i fråga. Om lagerstatusfunktionen inte får kontakt med ett anslutet apotek p.g.a. ett tillfälligt fel kan denna uppmaning också visas. Kontakta apoteket för information om lagerstatus eller prova lagerstatustjänsten på nytt lite senare.

Apoteken ansvarar för information gällande lagerstatus och reserverar sig för eventuella felaktigheter.Fråga: Vad innebär utbyte i lager?

Svar: Apoteken ansvarar för information om att utbytbar vara finns i lager. Lagerstatusfunktionen saknar information om vilka och hur många utbytesvaror som finns i lager. Kontakta apoteket för ytterligare information. Observera att utbyte inte alltid gäller, t.ex. om förskrivaren på receptet har angett att läkemedlet inte får bytas ut.

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara. För att läkemedel ska bedömas som utbytbara ska de innehålla samma verksamma ämne i samma mängd och ha samma beredningsform. De ska också ha visat att de är effektmässigt likvärdiga. Utbyte kan ibland kallas generiskt utbyte.

Har du frågor om utbyte hänvisar vi dig till din läkare, ditt apotek eller till Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.Fråga: Vad är ett särskilt läkemedel och varför kan jag inte se lagerstatus för det?

Svar: I gruppen särskilda läkemedel ingår narkotiska läkemedel, anabola steroider, tillväxthormon och blodbildningsstimulerade hormon. På grund av säkerhetsrisken visas inte lagerstatus för dessa läkemedel i lagerstatustjänsten. Kontakta apoteket för information om läkemedlet.Fråga: Kan jag reservera en förpackning på apoteket?

Svar: Vill du boka eller beställa ett läkemedel så rekommenderar vi dig att kontakta apoteket. Det är inte möjligt att boka eller beställa en förpackning via Fass.Fråga: Varför anges inte alla läkemedelspriser i lagerstatustjänsten?

Svar: Läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen (högkostnadsskyddet) har ett offentligt fastställt pris av TLV och dessa priser visas i lagerstatustjänsten. För läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen råder fri prissättning och eftersom priserna varierar mellan olika apotek finns ingen prisuppgift för dessa läkemedel på Fass.Fråga: Jag bor nära en kommungräns – varför måste jag välja besöksort?

Svar:

Både på fass.se via webbläsare i dator samt i mobilanpassade versionen av Fass för mobiltelefoner och läsplattor (mobil.fass.se) kan funktionen ”Sök nära mig” användas istället för att ange län och besöksort.Fråga: Lagrar Fass information om apotekens lagerstatus?

Svar: Av konkurrensskäl sker ingen generell och kontinuerlig insamling av lagerstatusinformation, och sådan information lagras inte heller. Varje gång en fråga om tillgänglighet ställs via Fass för ett visst läkemedel inom ett visst geografiskt område hämtas just denna information in via apoteksaktörernas egen lagerinformation.Vad är viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården - DHPC?

Fråga: Vad är DHPC?

Svar: DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) är ett sätt för Läkemedelsverket och läkemedelsföretagen att nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal med ny, viktig säkerhetsinformation om läkemedel.

DHPC innehåller rekommendationer riktade till hälso- och sjukvårdspersonal om hur de bör anpassa exempelvis ordination och uppföljning för ett visst läkemedel för att minimera riskerna med användningen. DHPC innehåller uppgifter som är av väsentlig betydelse för att behandlingen ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt. DHPC kan innehålla nya uppgifter om exempelvis allvarliga biverkningar, att användningen av ett läkemedel bör begränsas till en viss patientgrupp, att vissa undersökningssteg behöver genomföras inför insättning av läkemedlet eller i vissa, särskilda fall, uppgifter om att tillgängligheten av ett läkemedel är försämrad under en period.Fråga: Hur utarbetas DHPC?

Svar: DHPC utarbetas av läkemedelsföretagen i samråd med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och/eller Läkemedelsverket.

För detaljerad information om DHPC, läs dokumentation på Läkemedelsverkets webbplats.
Publiceringsdatum: 2023-06-20