Läkemedelsföretag inom LIF

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 45192

104 30 Stockholm

Sverige

Telefon: 08-57813500

E-post: medicinskinfo@merck.com

Kontorstid: 08.00-16.30


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA

Länk till Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Läs mer på vår webbsida