Läkemedelsföretag inom Lif

Takeda Pharma AB

Box 30143

Lindhagensgatan 120

104 25 Stockholm

Sverige

Telefon: 08-731 28 00

E-post: medinfoEMEA@takeda.com

Kontorstid: 08:00 - 17:00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Moderbolag

Takeda Pharmaceutical Company Limited Osaka, Japan

Verksamhet

Takeda ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner. Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla innovativa läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.


För ytterligare information, besök www.takeda.sePubliceringsdatum: 2019-11-11

Länk till Takeda Pharma AB

Läs mer på vår webbsida