Läkemedelsföretag utanför LIF

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo 26 A

IT-43122 Parma

Italien

Telefon: +46 8 753 35 20

E-post: infonordic@chiesi.com


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Länk till Chiesi Farmaceutici SpA

Läs mer på vår webbsida