På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

Läkemedelsföretag inom LIF

Orion Pharma AB

Box 85

182 11 Danderyd

Sverige

Telefon: 08-623 64 40

E-post: medinfo@orionpharma.com

Kontorstid: 08.30-16.30


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Orion Corporation, Finland

Länk till Orion Pharma AB

Läs mer på vår webbsida