Läkemedelsföretag inom LIF

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Telefon: 08-555 227 50

E-post: info.sweden@viatris.com

Kontorstid: 09.00-16.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.

Moderbolag

Mylan Inc. Morgantown, USA

Länk till Mylan AB

Läs mer på vår webbsida