Läkemedelsföretag utanför LIF

Actavis Group PTC ehf.

Företagsinformation saknas – företaget deltar inte i FassFöretaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.