Läkemedelsföretag utanför LIF

Ellem Läkemedel AB

Företagsinformation saknas – företaget deltar inte i FassFöretaget deltar inte i Läkemedelsförsäkringen.