Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tilavist®

MiljöinformationFörmånsstatus
Sanofi AB

Ögondroppar, lösning 20 mg/ml
(svagt gulaktig lösning)

Inflammationshämmande medel vid allergisk konjunktivit

Aktiv substans:
ATC-kod: S01GX04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Tilavist 20 mg/ml

20 mg/ml ögondroppar, lösning 

 

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedlen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

VAD INNEHÅLLER TILAVIST?

Det verksamma ämnet i Tilavist heter nedokromilnatrium.

1 ml innehåller: 20 mg nedokromilnatrium, bensalkoniumklorid 0,1 mg (konserveringsmedel), dinatriumedetat 0,5 mg, natriumklorid 5,47 mg och vatten för injektionsvätskor.


Tilavist ögondroppar är en svagt gulfärgad lösning.

HUR VERKAR TILAVIST?

Tilavist har antiinflammatoriska och antiallergiska egenskaper och förhindrar att vissa ämnen som framkallar inflammation i ögat frigörs.

INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

VAD ANVÄNDS TILAVIST FÖR?

Pollenutlöst allergisk inflammation i ögats bindehinna, s k konjunktivit. Vanliga symtom vid allergiska ögonbesvär är rodnad, klåda, sveda och ökat tårflöde. Oftast är båda ögonen irriterade. Tilavist ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat. Ögondropparna har en snabb effekt på klåda och rodnad.


Konjunktivit som orsakas av pollen är säsongsbetonad och övergående. Vid ständigt återkommande eller långvarig konjunktivit, eller vid besvär i endast ett öga, bör läkare kontaktas.

NÄR SKALL TILAVIST INTE ANVÄNDAS?

Tilavist ögondroppar ska inte användas av personer som är överkänsliga mot nedokromilnatrium eller något av de övriga ämnen som ingår i läkemedlet.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR TILAVIST ANVÄNDS

Begränsad erfarenhet finns för barn under 6 år.

Bensalkoniumklorid, som ofta används som konserveringsmedel i ögonprodukter, har rapporterats orsaka ögonirritation. Tilavist ögondroppar innehåller bensalkoniumklorid.

Bensalkoniumklorid kan dessutom orsaka missfärgning av mjuka kontaktlinser. Kontakt med mjuka kontaktlinser bör därför undvikas.


Vid användning av hårda kontaktlinser eller kontaktlinser som är genomsläppliga för gaser ska kontaktlinserna tas ut före användning av Tilavist ögondroppar och man ska vänta 15 minuter innan de sätts in igen.


Om mer än en ögonprodukt används skall man vänta 5 minuter mellan indroppning av de olika läkemedlen.


Om Tilavist ögondroppar används tillsammans med ögondroppar som innehåller t.ex. silvernitrat eller zinksulfat skall ett uppehåll på minst 10 minuter göras mellan indroppning.

GRAVIDITET

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad.

Rådgör med behandlande läkare om användning under graviditet.

AMNING

Tilavist går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkaren vid mer än tillfälligt bruk under amning.

TRAFIKVARNING

Tilavist ögondroppar påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

HUR SKALL DU ANVÄNDA TILAVIST

Vid ögonbesvär orsakade av pollenallergi:

Vuxna och barn över 6 år: 1 droppe i vardera ögat 2 gånger dagligen.


Vid kronisk allergisk konjunktivit:

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt till dig.


För att få bäst effekt bör Tilavist användas regelbundet varje dag du utsätts för det du är allergisk mot, även när du inte har besvär.


Kontakta läkare om inte förbättring erhålles inom ett par dagar.


Bruksanvisning


  1. Sätt dig framför en spegel så att du kan se vad du gör.

  2. Drag varsamt nedre ögonlocket nedåt och låt försiktigt 1 eller 2 droppar rinna in i springan mellan ögat och nedre ögonlocket. Undvik att vidröra ögat med flaskans spets.

  3. Släpp taget om det nedre ögonlocket och blinka några gånger för att säkra att vätskan täcker hela ögat.

  4. Behandla det andra ögat på samma sätt.

VILKA BIVERKNINGAR KAN TILAVIST GE?

Under behandling med Tilavist kan stundom lätt irritation av ögat samt sveda, stickningar och ömhet utvecklas. Dessa biverkningar är vanligen lindriga och övergående. Egendomlig smak i munnen kan också förekomma.


Tala om för din läkare om du observerar biverkningar, även sådana som inte beskrivits ovan.

HUR SKALL TILAVIST FÖRVARAS?

Tilavist ögondroppar skall förvaras vid högst 25°C.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Överblivna ögondroppar skall 28 dagar efter det att droppflaskan öppnats kasseras.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Senaste revision. 2015-05-20

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av