Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Geepenil® vet.

Receptstatus
Orion Pharma Animal Health

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 24 g

Bensylpenicillin

Djurslag:
  • Häst
  • Nötkreatur
  • Svin
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01CE01
  • Vad är en FASS VET-text?
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-06-14.

Innehåll

En flaska med pulver innehåller bensylpenicillinnatrium. 24,0 g.

Hjälpämnen: En flaska med lösningsmedel innehåller vatten för injektionsvätskor 64 ml.

Egenskaper

armakodynamiska egenskaper

Den aktiva substansen i Geepenil vet. är bensylpenicillin. Penicillin utövar en baktericid effekt genom att ingripa i cellväggssyntesen. Bensylpenicillin är aktivt mot grampositiva aeroba och anaeroba bakterier samt mot vissa gramnegativa bakterier, som inom genus Pasteurella, Fusobacterium och Haemophilus.

Penicillinasproducerande stafylokocker är resistenta. Betahemolyserande streptokocker samt de mastitframkallande Streptococcus agalatie, dysgalactie och uberis är generellt känsliga.

Bakterier med MIC-värde < 0, 12 µg/ml är känsliga, 0,25-2 µg/ml intermediärt känsliga och MIC > 2 µg/ml är resistenta.

armakokinetiska egenskaper

Bensylpenicillin i lösning absorberas snabbt. Efter administrering i rekommenderad dos uppnås en maximal serumkoncentration av 5 µg/ml hos nöt och 13 µg/ml hos svin efter ca 30 respektive 15 minuter. Halveringstiden för bensylpenicillin hos nöt är ca 1,5 timme och < 1 timme hos häst och svin. Efter absorption distribueras penicillin väl till extracellulära vätskor. Penicillin passerar i begränsad omfattning biologiska membraner, dock ökar passagen vid inflammation dvs. passagen till CNS och juvret ökar vid meningitis och juverinflammation.

Bensylpenicillin utsöndras via njurarna.

Indikationer

Infektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för bensylpenicillin hos nöt, svin och häst.

Kontraindikationer

Penicillinöverkänslighet. Sjukdomar orsakade av penicillinasproducerande stafylokocker skall inte behandlas med Geepenil vet.

Försiktighet

Läkemedlet bör ej ges intramuskulärt till häst eftersom det ger lokal irritation.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Biverkningar

Allergiska överkänslighetsreaktioner och gastrointestinala störningar kan förekomma.

Dosering

För beredning av bruksfärdig lösning används 64 ml sterilt vatten till. 24,0 g bensylpenicillinnatrium. Då erhålls 80 ml injektionsvätska med koncentrationen 300 mg/ml.

Nöt: Intramuskulärt 6-9 mg/kg kroppsvikt motsvarande 2-3 ml/100 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Behandlingstiden är minst 3 dagar.

Svin: Intramuskulärt 6 mg/kg kroppsvikt motsvarande 0,2 ml/10 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Behandlingstiden är minst 3 dagar.

Häst: Intravenöst (ges sakta) 9,5-19 mg/kg kroppsvikt motsvarande 3,2-6,4 ml/100 kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Behandlingstiden är minst 4 dagar.

Karenstider

Slakt: Nöt, svin och häst 10 dygn.

Mjölk: 2 dygn.

Interaktioner

Interaktionsstudier är ej utförda.

Överdosering

Några negativa effekter vid överdosering ses mycket sällan.

Observera

kyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Försiktighet bör iakttagas vid hantering för att minimera läkemedelsexponering.

Hållbarhet

Pulver till injektionsvätska: 3 år vid förvaring vid högst 25 °C i ytterkartong. Ljuskänsligt.

Färdigberedd injektionsvätska är hållbar 5 dygn vid 2-8°C (i kylskåp) eller 1 dygn vid högst 25°C.

Av hygieniska skäl skall färdigberedd lösning användas snarast.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 24 g 
24 gram flaska, receptbelagd
10 x 24 gram flaska, receptbelagd
4 x 10 x 24 gram flaska, receptbelagd

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av