Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ditropan

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi AB

Tablett 5 mg
(vita, runda bikonvexa med brytskåra på ena sidan och märkt OXB5 på den andra, ca 8 mm)

Antikolinergikum

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BD04
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Oxibutynin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av oxybutynin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att oxybutynin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Oxybutynin har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.00013 µg/L


Where:

A = 0.852192 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

No ecotoxicological study results are available, hence the PNEC (μg/L) could not be estimated.


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

The PEC/PNEC ratio could not be calculated due to lack of data and therefore justifies the phrase: "Risk of environmental impact of oxybutynin cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available"

However, according to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of oxybutynin is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0.01 µg/L.


Degradation

No data available. Therefore, the degradation phrase should be: "The potential for persistence of oxybutynin cannot be excluded, due to lack of data"


Bioaccumulation

Partition coefficient:

Oxybutynin has high potential for bioaccumulation, as indicated by a log Kow of 4.0 (estimated with EPI Suite Kow Win program on uncharged molecules).

(Ref II)


Excretion

Oxybutynin is extensively metabolized in the liver; less than 0.1% of the administered dose of oxybutynin or the main metabolite N-desethyl oxybutynin are excreted unchanged via urine. N-desethyl oxybutynin is pharmacologically active and its properties are similar to those of the parent compound. (Ref III)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. Fick J. et al. (2010) “Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals” Regulatory Toxicology and Pharmacology58: 516-523

  3. Wuest M., 2008, Oxybutynin, xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference, 1-13

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av