Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cervagem®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi AB

Vagitorium 1 mg
(vita, spolformade, längd 26 mm)

Prostaglandinanalog för avbrytande av graviditet i första och andra trimestern

Aktiv substans:
ATC-kod: G02AD03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Gemeprost

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av gemeprost kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att gemeprost är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att gemeprost kan bioackumuleras, då data saknas.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)

PEC = 3*10-8 µg/L


Where:

A = 0.0002 kg (total sold amount API in Sweden year 2014, data from IMS Health)

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref I)


According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of gemeprost is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0.01 μg/L.


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

No ecotoxicological test results are available.Degradation

No data available. Therefore, the summary phrase for degradation to be used is: "The potential for persistence of gemeprost cannot be excluded, due to lack of data".


Bioaccumulation

No test results are available nor an experimentally or estimated value of the partitioning coefficient in the open literature is found. Therefore, the summary phrase for bioaccumulation to be used is: "The potential for bioaccumulation of gemeprost cannot be excluded, due to lack of data".


Excretion

The main metabolite of gemeprost is de-esterified gemeprost. Plasma levels of both parent compound and the main metabolite is low. Between 12 and 28 % of the vaginal dose is eventually absorbed into the circulation, and 50 % of this is excreted in the urine. (Ref II)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. Summary of Product Characteristics, Cervagem 1mg pressary, Sanofi. http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/3968/SPC#PHARMACOKINETIC_PROPS

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av