Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rosazol

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Kräm 1 %
(Ofärgad)

Kräm mot rosacea

Aktiv substans:
ATC-kod: D06BX01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är miljöinformation?

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för metronidazol är framtagen av företaget Sanofi för Flagyl®

Miljörisk: Användning av metronidazol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Metronidazol är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Metronidazol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)

PEC = 0.211 µg/l


Where:

A = 1409.80 kg (total sold amount API in Sweden year 2014, data from IMS Health)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (l/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (Ref I)

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (Ref I)


Predicted No Effect Concentration

Ecotoxicological studies

Green algae, Pseudokircheriella subcapitata

EC10 72 h (growth rate): 19 900 µg/l

EC50 72 h (growth rate): 39 100 μg/l

(Protocol: ISO 8692)

(Ref II)


Green algae, Chlorella spp

EC10 72 h (growth rate): 2 030 µg/l

EC50 72 h (growth rate): 12 500 μg/l

(Protocol: ISO 8692)

(Ref II)


Water flea, Daphnia magna, acute test

EC50 48 h (inhibition of motility): >100 000 μg/l

(Protocol: ISO 6341)

(Ref III)


Water flea, Daphnia magna, chronic toxcity

NOEC 21d (reduction in reproduction): 250 000 μg/l

(Protocol: OECD 211)

(Ref III)


Zebrafish, Brachydanio rerio

NOEC 96 h (mortality): 500 000 μg/l

(Protocol: DS/ISO 7346-1)

(Ref II)


PNEC Calculation

PNEC = 12.5 μg/l


(The PNEC [μg/l] = 12 500 /1 000 was calculated using results from the most sensitive acute toxicity endpoint and an assessment factor of 1 000, to add a safety margin to the toxicity endpoint. The most sensitive species was the green algae, Chlorella spp for which the EC50 was 12 500 μg/l.)


Environmental Risk Classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC= 0.211 / 12.5 = 0.02. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of Metronidazole has been considered to result in insignificant environmental risk”


Environmental fate

Biodegradation

The medicine showed 1% biodegradation in an OECD301D test (Ref IV).


Bioaccumulation

Partition coefficient

The substance has low potential for bioaccumulation, as indicated by an experimental (method unknown) log Kow of –0.02 at 25°C (Ref V).


Metabolism and excretion

The substance is excreted as about 70 % as parent compound (Ref VI). The major metabolite, a hydroxyl derivative, shows 30-65 % of the activity of the parent compound (Ref VII).


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008, Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. Lansky P.F. and Halling-Sørensen B, 1997, The toxic effect of the antibiotic metronidazole on aquatic organisms, Chemosphere, 35, 2553-2561.

  3. Wollenberger L., et al. 2000. Acute and chronic toxicity of veterinary antibiotics to Daphnia magna. Chemosphere, 40, p 723-30.

  4. Alexy R., Kümpel T., Kümmerer K., 2004, Assessment of degradation of 18 antibiotics in the Closed Bottle Test, Chemosphere, 57, p 505-512.

  5. Hansch C., et al. 1995, Chem ID+, US National Library of Medicine, National Institute of Health, http://chem.sis.nlm.nih.gov

  6. Ings RMJ, Law GL, Parnell EW, 1966, The metabolism of metronidazole (1-2'-hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole), Biochemical Pharmacology, 15, 515-519.

  7. Micromedex at https://www.micromedexsolutions.com

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av