Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Karbasal


Förmånsstatus
Trimb Healthcare

Kräm
(Vit eller gulvit kräm)

Karbamidkräm

Aktiva substanser:
ATC-kod: D02AE01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Karbasal

100g tubKräm 

ANVÄNDARINFORMATION TUB

Läs denna användarinformation noggrant innan Du använder läkemedlet. Om du efter att ha läst informationen har frågor kontakta då CCS, läkare eller fråga på apoteket.

Observera att läkare kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination.


Vad innehåller Karbasal?

1 gram kräm innehåller 40 mg natriumklorid och 40 mg karbamid (urea) som är de verksamma ämnena.

Krämen innehåller också följande ämnen: flytande paraffin, PEG-5-glycerylstearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), saltsyra och natriumhydroxid (pH-reglering) samt renat vatten.

Karbasal kräm finns i 100 gram tub, 400 gram burk med pump samt refillburk 400 gram och 500 gram burk med pump.


Hur verkar Karbasal?

Karbasal är en kräm som ökar hudens vattenbindande förmåga vilket bidrar till en normalisering av torr hud.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Trimb Healthcare AB

Östermalmsgatan 19

114 26 Stockholm

Tel: 0920 24 03 30

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare:

CCS Healthcare AB

781 10 Borlänge

Vad används Karbasal för?

Karbasal används för behandling av torr hud.

När skall Karbasal inte användas?

Karbasal skall ej användas vid överkänslighet mot någon av de ingående substanserna.

Graviditet och amning:

Kan användas under graviditet och amning.

Trafikvarning

Inga effekter på förmåga att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.

Hur skall Karbasal användas?

Karbasal kräm stryks på minst två gånger per dag samt efter kontakt med vatten.

Vilka biverkningar kan Karbasal ge?

Karbasal kan ge övergående lokal irritation av huden i form av sveda och värmekänsla, detta är vanligast i början av behandlingen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Hur skall Karbasal förvaras?

Använd krämen före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.Senaste revision. 2017-03-09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av