Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Galieve Peppermint


MiljöinformationFörmånsstatus
Reckitt Benckiser Healthcare

Tuggtablett
(Benvita, något prickiga tabletter.)

Bild saknas

Övriga medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom

ATC-kod: A02BX13
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Galieve Peppermint

  tuggtablett
Natriumalginat, Natriumvätekarbonat, Kalciumkarbonat

 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Galieve Peppermint måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Galieve Peppermint är och vad det används för
2. Innan du använder Galieve Peppermint
3. Hur du använder Galieve Peppermint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Galieve Peppermint ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD GALIEVE PEPPERMINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Galieve Peppermint bildar en skyddande massa som flyter ovanpå maginnehållet. Denna massa motverkar att surt maginnehåll stöts upp, och lindrar den brännande känslan bakom bröstbenet och känslan av obehag i hals och mun. Halsbränna kan förekomma efter måltider (t.ex. når du äter fet eller kryddstark mat), under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till inflammation i matstrupen (t.ex. svårigheter och/eller smärta vid sväljning, munsår, kräkningar).

 

Galieve Peppermint används vid sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär (i samband med reflux) till exempel efter måltider, under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till refluxesofagit (inflammation i matstrupen).


2. INNAN DU ANVÄNDER GALIEVE PEPPERMINT

Använd inte Galieve Peppermint

- ­om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnena i Galieve Peppermint, eftersom andningssvårigheter och hudutslag har förekommit, dock mycket sällan (se avsnitt 6 Övriga upplysningar).

Var särskilt försiktig med Galieve Peppermint

Läkemedlet innehåller 123 mg natrium och 160 mg kalcium (per två tabletter).

­- Tala om för din läkare om du har fått instruktioner om att följa en diet med begränsningar i något av dessa ämnen (salter).

- Tala om för din läkare om du har eller har haft en njur- eller hjärtsjukdom, eftersom vissa salter kan påverka dessa sjukdomar.

Tala om för din läkare, om du har minskad mängd magsyra i din magsäck, då behandlingen kan vara mindre effektiv.

Användning av andra läkemedel

Galieve Peppermint kan påverka effekten av andra läkemedel som tas via munnen. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

Graviditet och amning

Läkemedlet kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Galieve Peppermint

Detta läkemedel innehåller aspartam, en fenylalaninkälla. Detta kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. HUR DU ANVÄNDER GALIEVE PEPPERMINT

 

Tabletterna tas via munnen. Tabletterna ska tuggas ordentligt innan de sväljs.

Vuxna och barn (från 12 år): 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn). Om symtomen kvarstår efter 7 dagar, rådfråga din läkare.

Barn under 12 år: Endast enligt läkares föreskrift.

Om du använt för stor mängd av Galieve Peppermint 

Om du har tagit för stor mängd av Galieve Peppermint, kan du känna dig uppsvälld. Det är osannolikt att detta orsakar ytterligare besvär, men rådfråga en läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Galieve Peppermint

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, ta bara nästa dos som vanligt.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Galieve Peppermint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

I mycket sällsynta fall (färre än 1 av 10 000 användare) kan hudutslag, klåda, andningssvårigheter, yrsel eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg förekomma.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR GALIEVE PEPPERMINT SKA FÖRVARAS

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30ºC.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Varje tuggtablett innehåller 250 mg natriumalginat, 133,5 mg natriumvätekarbonat och 80 mg kalciumkarbonat. Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E951), pepparmyntsarom, magnesiumstearat och acesulfamkalium.

Tuggtabletterna är sockerfria och glutenfria.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Galieve Peppermint tuggtabletter är runda, benvita och något prickiga tabletter.

Förpackningsstorlekar: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 eller 64 tuggtabletter i blister och 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24 tuggtabletter i plastburkar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark

Tel.: +45 4444 9700


 

Tillverkare

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane, Hull

HU8 7DS, East Yorkshire

Storbritannien

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2012-03-01

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av