Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar
Sök apotek med läkemedlet i lager

Lagerstatus

Diproderm®


MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Örondroppar, lösning 0,05 %
(färglös, genomskinlig, viskös lösning)

Stark glukokortikoid (Grupp III)

Aktiv substans:
ATC-kod: S02BA07
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Diproderm

örondroppar  0,05%

Användarinformation

30 endospipetter, används vid eksem i hörselgångarna

Vad innehåller läkemedlet?

1 g örondroppar innehåller: Betametasondiproionat motsvarande betametason 0,5 mg. Övrigt: Karbomer, isopropanol, natriumhydroxid och renat vatten.


Innehållsmängd

30 endospipetter à 0,2 ml.

Hur verkar läkemedlet?

Diproderm är ett starkt verkande kortisonpreparat (steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar.

Innehavare av försäljningstillstånd

Merck Sharp & Dohme B.V.

Box 581

2003 PC Haarlem

Nederländerna

Information lämnas av

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 7125

192 07 Sollentuna

Tel: 077 5700488

Vad används läkemedlet för?

Diproderm lösning i endospipetter används för behandling av eksem i yttre hörselgångarna (extern otit).

När skall läkemedlet inte användas?

Lösningen används inte i örat vid hål på trumhinnan.


Ges inte till barn utan läkares ordination.

Att tänka på innan och när läkemedlet används

Endast avsett för behandling i hörselgångarna; undvik att få Diproderm i ögonen.

Hur skall Du använda läkemedlet?

Eksem i yttre hörselgångarna behandlas enligt läkares föreskrift.

Bruksanvisning

Se bipacksedelns baksida

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?

Mindre vanliga/sällsynta: Sekundär infektion (infektion orsakad av organismer ej känsliga för preparatet).

Kontaktallergiska reaktioner i form av ökad hudirritation. Tag då kontakt med läkare.

Förvaring och hållbarhet

Används före utgångsdatum som står på förpackningen. Förvaras vid högst 25°C. Oöppnade pipetter bör förvaras i sitt kuvert. Pipetter i öppnat kuvert bör förbrukas inom 4 veckor.


Reviderad 2013-05-08PIPETT


Bild1

Vinge
SpetsBehållare
Vätska


BRUKSANVISNING


Bild2

1.

Tag loss en pipett. Håll den med spetsen riktad uppåt, så att lösningen rinner ner i behållaren. Öppna pipetten genom att vrida av vingen.


Bild3

2.

Luta huvudet åt sidan och töm pipetten i anvisad hörselgång genom att vika den nedre delen av pipetten mot den vätskefyllda behållaren som bilden visar.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av