Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Promon® vet.


Receptstatus
Boehringer Ingelheim Vetmedica

Tablett 5 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (blå, märkta U, med mittskåra)

Progesteronderivat till hund och katt

Djurslag:
  • Hund
  • Katt
ATC-kod: QG03DA02
FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2013–07–05

Innehåll

Aktivt innehållsämne: medroxiprogesteronacetat 5 mg. Hjälpämnen: indigotin (E132), laktos, talk, majsstärkelse, sackaros, kalciumstearat och flytande paraffin.

Egenskaper

PROMON VET innehåller den svårlösliga acetatestern av medroxiprogesteron, nära släkt med det naturliga progesteronet. Dess progestogena effekt är emellertid betydligt större, t.ex. är dess förmåga att motverka ovulation hos djur 20-30 gånger större än progesteronets. Den saknar androgena eller östrogena egenskaper. Via en hormonell "feedback"-mekanism hämmas primärt sekretionen av de gonadotropa hormonerna från hypofysen, så att utvecklingen av folliklar och corpora lutea i ovariet upphör. Försök har visat, att man ej påverkar den östrala cykel, som följer på en behandling med Promon vet tabletter.

På grund av svårlösligheten är absorptionen av oralt medroxiprogestronacetat låg och uppvisar en stor individuell variation. Plasmanivåerna är proportionella mot den givna dosen. Maximal plasmakoncentration uppnås ca 2 tmmar efter oral tillförsel. Medroxiprogesteronacetat fördelas i stor utsträckning i vävnaderna. Proteinbindningsgraden är 90-95%. Halveringstiden är 30-60 timmar. Medroxiprogesteronacetat elimineras via faeces och urin, huvudsakligen som en glucuronidkonjugerad metabolit.

Indikationer

Kortvarigt uppskjutande av löpning hos hund. Kort- och långvarigt uppskjutande av löpning hos katt. Avbrytande av löpning hos hund och katt. Nymfomani hos katt.

Kontraindikationer

Sjukdomstillstånd i vagina och uterus. Juvertumörer, diabetes mellitus, hypotyreoidism, dräktighet samt extremt feta djur.

Försiktighet

Användes endast på friska djur. Behandling av juvenila djur avrådes, då ingrepp i den naturliga hormonbalansen hos växande djur kan vara olämplig.

Dräktighet och laktation

Skall ej användas vid dräktighet.

Biverkningar

Ibland ses ökad aptit och fetma, som bör regleras med justering av foderstaten. Vid långvarig behandling ökar sannolikt risken för cystisk endometriell hyperplasipyometra och diabetes mellitus. Utveckling av juvertumörer kan förekomma. Preparatet bör då utsättas.

Dosering

Hund: Kortvarigt uppskjutande av löpning: 1 tablett dagligen. Behandlingen insättes 5 dagar före väntad löpning. Avbrytande av löpning: 2-4 tabletter dagligen i 3-4 dagar, därefter 1-2 tabletter dagligen i 12-14 dagar.

Katt: Kortvarigt uppskjutande av löpning: ½ tablett dagligen. Behandlingen insättes 5 dagar före väntad löpning. Långvarigt uppskjutande av löpning: 1 tablett per vecka. Behandlingen insättes 5 dagar före väntad löpning. Avbrytande av löpning: 1 tablett dagligen. Nymfomani: 1 tablett dagligen.

Överdosering

Illamående och/eller kräkningar.

Förpackningsinformation

Tablett 5 mg (blå, märkta U, med mittskåra)
20 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
60 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej
90 styck blister, receptbelagd, tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av