Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vitalipid Adult


ÄndringsmarkeringMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Fresenius Kabi

Koncentrat till infusionsvätska, emulsion
(mjölkvit emulsion)

Emulsion med fettlösliga vitaminer för infusion

ATC-kod: B05XC
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2009-12-01.

Indikationer

VITALIPID ADULT tillgodoser det dagliga behovet av de fettlösliga vitaminerna A, D2, E och K1 vid intravenös nutrition.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

  • Överkänslighet mot äggprotein.

  • Överkänslighet mot soja- eller jordnötsprotein. VITALIPID ADULT innehåller sojaolja. Korsallergi mellan sojabönor och jordnötter förekommer.

Dosering

Skall spädas. Se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.
Vuxna och barn över 11 år: Innehållet i en ampull (10 ml) motsvarar det normala dagsbehovet av fettlösliga vitaminer.

Interaktioner

Kombination med warfarin bör undvikas. Reducerad antikoagulationseffekt. Vitamin K1 (fytomenadion) är antidot vid blödning pga överdosering av warfarin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet med terapeutiska doser. Rekommenderad dos bör ej överskridas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Farmakodynamik

VITALIPID ADULT är en blandning av fettlösliga vitaminer i mängder motsvarande vad som normalt tillförs via föda. Vid intravenös nutrition tillgodoses dagsbehovet av dessa vitaminer genom tillsats av 10 ml VITALIPID ADULT.

Innehåll

1 ml innehåller:

Motsvarande:

Retinolpalmitat motsvarande vitamin A

99 μg

Vitamin A (330 IE)

Ergokalciferol

0,5 μg

Vitamin D2 (20 IE)

all-rac-alfa-tokoferol

0,91 mg

Vitamin E (1 IE)

Fytomenadion

15 μg

Vitamin K1

Hjälpämnen: renad sojaolja, renade äggfosfolipider, glycerol, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor. VITALIPID ADULT är en steril olja-i-vatten emulsion innehållande fettlösliga vitaminer i oljefasen. pH: ca 8.

Blandbarhet

VITALIPID ADULT får endast blandas med andra produkter för vilka blandbarheten har dokumenterats. Se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Ergokalciferol

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Fytomenadion

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Tillsats av VITALIPID ADULT skall utföras aseptiskt inom en timme före infusionens början.


Blandbarhet
Innehållet i en ampull sätts till exempelvis Intralipid 200 mg/ml. För att erhålla en homogen blandning vänds förpackningen försiktigt innan infusionen påbörjas. Blandbarhetsdata och uppgifter om fysikalisk stabilitet för ett antal blandningar, finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.


På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall blandningen användas direkt efter beredning. Överbliven lösning i bruten förpackning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.


Förvaras vid högst 25°C, i ytterkartong. Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, emulsion  (mjölkvit emulsion)
10 x 10 milliliter ampull, 264:76, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av