Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Minifom®


Förmånsstatus
ACO Hud Nordic AB

Orala droppar, emulsion 100 mg/ml
(Orala droppar, emulsion)

Medel mot meteorism (trumsjuka)

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresume: 2012-11-26

Indikationer

Spädbarnskolik, premedicinering vid gastroskopi. Som adjuvans vid dubbelkontrastundersökning av magsäck och tjocktarm.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot dimetikon, kiseldioxid eller mot något hjälpämne.

Dosering

Spädbarnskolik: 10 droppar ges med sked före varje måltid.


Gastroskopi: 15-20 droppar per 100 ml vatten till spolvätska.


Röntgendiagnostik:

Magsäck utan sond: 0,7 ml (20-25 droppar) tillsätts kontrastmedlet.

Tjocktarm: 2 ml tillsätts kontrastmedlet.


Flaskan ska omskakas väl före varje användning.

Varningar och försiktighet

-

Interaktioner

-

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Dimetikon passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

-

Överdosering

Toxicitet: Låg akut toxicitet, absorberas ej.

Farmakodynamik

Antifoam M (dimetikon, kolloidal kiseldioxid) utövar sin effekt lokalt i mag-tarmkanalen. Genom att minska ytspänningen hindrar Antifoam M skumbildning och påverkar gasblåsorna så att de brister. Vid spädbarnskolik uppnås full effekt först efter ett par dygns behandling.

Farmakokinetik

Antifoam M absorberas inte, effekten utövas lokalt i mag-tarmkanalen.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 ml innehåller: Antifoam M 100 mg (motsvarande dimetikon 94 mg och kolloidal kiseldioxid till 100 mg).

Övriga innehållsämnen: Kaliumsorbat (E 202), metylparahydroxibensoat (E 218), etylparahydroxibensoat (E 214), glycerol, karmellosnatrium, glycerolmonostearat, polysorbat 60, citronsyra, vatten, renat.

Blandbarhet

-

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras kallt eller svalt (+2°C - +15°C).

Flaskan kan förvaras i rumstemperatur under användningstiden, upp till en månad.

Förpackningsinformation

Orala droppar, emulsion 100 mg/ml Orala droppar, emulsion
30 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av