Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-10-19
Indikationer
Isopto-Atropin kan användas hos barn från 6 års ålder och hos vuxna.
2017-10-19
Biverkningar
Erytematösa ödem i nedre extremiteter har observerats.
2017-10-19
Varningar och försiktighet
Höjning av transaminas (ALAT) vid samtidig användning av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir med eller utan ribavirin.
2017-10-19
Interaktioner
Byte till alternativ preventivmetod för personer som använder Cleosensa i kombination med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir med eller utan ribavirin.
2017-10-19
Kontraindikationer
Kontraindicerat vid samtidig användning av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir
2017-10-19
Biverkningar
Tidigare kontraindikation trångvinkelglaukom är nu även klassad som biverkan.
2017-10-19
Interaktioner
CYP3A4-hämmare kan minska dexametasonclearance.
2017-10-19
Varningar och försiktighet
Cushings syndrom och/eller binjuresuppression kan uppkomma vid samtidig behandling med CYP3A4-hämmare.
2017-10-18
Interaktioner
Samtidig användning av läkemedel med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasubavir med eller utan rin´bavirin kan öka risken för ALAT-förhöjning.
2017-10-18
Varningar och försiktighet
Förhöjning av ALAT vid behandling av hepatit C med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasubavir med eller utan ribavirin.
2017-10-18
Produkt utgår
Oxydorine Depot kommer att utgå 2017-10-31. Oxydorine Depot kommer att avregistreras 2017-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Oxydorine Depot kommer att utgå 2017-10-31. Oxydorine Depot kommer att avregistreras 2017-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Lesamor kommer att utgå 2017-12-31. Lesamor kommer att avregistreras 2017-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Lesamor kommer att utgå 2017-12-31. Lesamor kommer att avregistreras 2017-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Oxydorine Depot kommer att utgå 2017-10-31. Oxydorine Depot kommer att avregistreras 2017-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Oxydorine Depot kommer att utgå 2017-10-31. Oxydorine Depot kommer att avregistreras 2017-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-17
Interaktioner
Samtidig användning med ritonavir/ombitasvir/paritaprevir/dasabuvir med eller utan ribavirin kan orsaka ALAT-förhöjning. Byte till annan preventivmetod måste göras.
2017-10-17
Kontraindikationer
Samtidig användning med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir kontraindicerad.
2017-10-17
Varningar och försiktighet
Förhöjning av ALAT vid kombinerad användning av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir och läkemedel med etinylestradiol.
2017-10-17
Varningar och försiktighet
Akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom har observerats hos patienter som får zonisamid.