Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-02-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändring av hållbarhet för läkemedlet från 2 år till 3 år.
2017-02-16
Varningar och försiktighet
Ökad kromogranin A (CgA)-nivå kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer. För att undvika denna störning ska behandling med Vimovo avbrytas minst fem dagar före CgA-mätningar.
2017-02-16
Varningar och försiktighet
Försiktighet bör iakttas hos astmapatienter som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra, då milda reaktioner av bronkospasm har rapporterats med paracetamol (korsreaktion). Hos patienter med glutation-utarmade tillstånd såsom sepsis, kan användningen av paracetamol öka risken för metabolisk acidos
2017-02-16
Varningar och försiktighet
Försiktighet bör iakttas hos astmapatienter som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra, då milda reaktioner av bronkospasm har rapporterats med paracetamol (korsreaktion).
Hos patienter med glutation-utarmade tillstånd såsom sepsis, kan användningen av paracetamol öka risken för metabolisk acidos.
2017-02-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad från 3 till 5 år
2017-02-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad från 3 till 5 år
2017-02-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad från 3 till 5 år
2017-02-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad från 3 till 5 år
2017-02-16
Varningar och försiktighet
Försiktighet bör iakttas hos astmapatienter som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra, då milda reaktioner av bronkospasm har rapporterats med paracetamol (korsreaktion).
Hos patienter med glutation-utarmade tillstånd såsom sepsis, kan användningen av paracetamol öka risken för metabolisk acidos.
2017-02-16
Varningar och försiktighet
Försiktighet bör iakttas hos astmapatienter som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra, då milda reaktioner av bronkospasm har rapporterats med paracetamol (korsreaktion).
Hos patienter med glutation-utarmade tillstånd såsom sepsis, kan användningen av paracetamol öka risken för metabolisk acidos.
2017-02-16
Biverkningar
Rabdomyolys och förhöjt serumkreatinas.
2017-02-16
Varningar och försiktighet
Mycket sällsynta fall av njurskada efter användning med levetiracetam.
Sällsynta fall av cytopenier, vanligtvis i början av behandlingen. Fullständig blodstatus bör tas vid tecken på cytopeni.

2017-02-16
Varningar och försiktighet
Försiktighet bör iakttas hos astmapatienter som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra, då milda reaktioner av bronkospasm har rapporterats med paracetamol (korsreaktion).
Hos patienter med glutation-utarmade tillstånd såsom sepsis, kan användningen av paracetamol öka risken för metabolisk acidos.
2017-02-16
Produkt utgår
Dormicum® kommer att utgå 2017-04-30. Dormicum® kommer att avregistreras 2017-04-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-02-15
Varningar och försiktighet
Fall av viral reaktivering (några med dödlig utgång) har rapporterats, inkl allvarliga fall av reaktivering av herpes zoster eller hepatit B-virus (HBV). Några av fallen resulterade i disseminerad herpes zoster, meningit orsakad av herpes zoster eller oftalmisk herpes zoster som krävde ett tillfälligt avbrott eller permanent utsättning av behandlingen med lenalidomid och adekvat antiviral behandling. Hepatit B-virusstatus ska fastställas innan behandling med lenalidomid inleds. Försiktighet ska iakttas när lenalidomid används till patienter som tidigare infekterats med HBV.
2017-02-15
Varningar och försiktighet
Fall av viral reaktivering (några med dödlig utgång) har rapporterats, inkl allvarliga fall av reaktivering av herpes zoster eller hepatit B-virus (HBV). Några av fallen resulterade i disseminerad herpes zoster, meningit orsakad av herpes zoster eller oftalmisk herpes zoster som krävde ett tillfälligt avbrott eller permanent utsättning av behandlingen med lenalidomid och adekvat antiviral behandling. Hepatit B-virusstatus ska fastställas innan behandling med lenalidomid inleds. Försiktighet ska iakttas när lenalidomid används till patienter som tidigare infekterats med HBV.
2017-02-15
Varningar och försiktighet
Fall av viral reaktivering (några med dödlig utgång) har rapporterats, inkl allvarliga fall av reaktivering av herpes zoster eller hepatit B-virus (HBV). Några av fallen resulterade i disseminerad herpes zoster, meningit orsakad av herpes zoster eller oftalmisk herpes zoster som krävde ett tillfälligt avbrott eller permanent utsättning av behandlingen med lenalidomid och adekvat antiviral behandling. Hepatit B-virusstatus ska fastställas innan behandling med lenalidomid inleds. Försiktighet ska iakttas när lenalidomid används till patienter som tidigare infekterats med HBV.
2017-02-15
Varningar och försiktighet
Fall av viral reaktivering (några med dödlig utgång) har rapporterats, inkl allvarliga fall av reaktivering av herpes zoster eller hepatit B-virus (HBV). Några av fallen resulterade i disseminerad herpes zoster, meningit orsakad av herpes zoster eller oftalmisk herpes zoster som krävde ett tillfälligt avbrott eller permanent utsättning av behandlingen med lenalidomid och adekvat antiviral behandling. Hepatit B-virusstatus ska fastställas innan behandling med lenalidomid inleds. Försiktighet ska iakttas när lenalidomid används till patienter som tidigare infekterats med HBV.
2017-02-15
Varningar och försiktighet
Fall av viral reaktivering (några med dödlig utgång) har rapporterats, inkl allvarliga fall av reaktivering av herpes zoster eller hepatit B-virus (HBV). Några av fallen resulterade i disseminerad herpes zoster, meningit orsakad av herpes zoster eller oftalmisk herpes zoster som krävde ett tillfälligt avbrott eller permanent utsättning av behandlingen med lenalidomid och adekvat antiviral behandling. Hepatit B-virusstatus ska fastställas innan behandling med lenalidomid inleds. Försiktighet ska iakttas när lenalidomid används till patienter som tidigare infekterats med HBV.
2017-02-15
Dosering
Säkerhet och effekt för Heminevrin 300 mg mjuka kapslar för barn och ungdom under 18 år har inte fastställts.
Rektal användning eller att tugga eller dela kapslarna, rekommenderas inte.