Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-02-21
Biverkningar
Texten har uppdaterats.
2018-02-21
Trafik
Förmågan kan försämras p g a vissa biverkningar som är förknippade med läkemedlet.
2018-02-21
Varningar och försiktighet
Texten har uppdaterats.
2018-02-21
Indikationer
Texxten har uppdaterats.
2018-02-21
Dosering
Texten har uppdaterats.
2018-02-21
Produkt utgår
Fenylefrin AB Unimedic kommer att utgå 2018-02-15. Fenylefrin AB Unimedic kommer att avregistreras 2018-02-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-20
Postafen®, Tablett 25 mg
Terali Products
Indikationer
Utökad indikation: Läkemedelsutlöst illamående och kräkningar.
2018-02-20
Postafen®, Tablett 25 mg
Terali Products
Graviditet
Postafen kan användas under graviditet om det finns ett kliniskt behov, och dosen ska inte överskrida 50 mg/dag.
2018-02-20
Graviditet
Data från ett begränsat antal gravida kvinnor tyder inte på någon ökad risk för fostermissbildningar eller foster-/neonatal toxicitet. På grund av avsaknaden av välkontrollerade studier kvarstår dock osäkerheter. Därför rekommenderas en individuell riskanalys före och under behandling.

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom begränsade tillgängliga data tyder på att ekulizumab inte utsöndras i bröstmjölk.
2018-02-20
Produkt utgår
Piperacillin/Tazobactam Pfizer kommer att utgå 2018-02-19. Piperacillin/Tazobactam Pfizer kommer att avregistreras 2018-02-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-20
Produkt utgår
Flutamid Mylan kommer att utgå 2018-02-19. Flutamid Mylan kommer att avregistreras 2018-02-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-20
Produkt utgår
Piperacillin/Tazobactam Pfizer kommer att utgå 2018-02-19. Piperacillin/Tazobactam Pfizer kommer att avregistreras 2018-02-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-19
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har utökats från 4 år till 5 år.
2018-02-19
Graviditet
Omfattande beskrivning av att djurstudier har visat reproduktionstoxicitet och biverkningar på hjärnans utveckling i tidigt stadie i livet.
2018-02-19
Varningar och försiktighet
Varning gällande andningsdepression tillagd i avsnitt 4.4.
2018-02-19
Varningar och försiktighet
Varning gällande andningsdepression tillagd i avsnitt 4.4.
2018-02-19
Varningar och försiktighet
Försiktighet rekommenderas när flukloxacillin administreras tillsammans med paracetamol på grund av den ökade risken för HAGMA (high anion gap metabolic acidosis).