Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-10-18
Varningar och försiktighet
Förhöjning av ALAT vid behandling av hepatit C med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasubavir med eller utan ribavirin.
2017-10-18
Interaktioner
Samtidig användning av läkemedel med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasubavir med eller utan rin´bavirin kan öka risken för ALAT-förhöjning.
2017-10-18
Produkt utgår
Lesamor kommer att utgå 2017-12-31. Lesamor kommer att avregistreras 2017-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Lesamor kommer att utgå 2017-12-31. Lesamor kommer att avregistreras 2017-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Oxydorine Depot kommer att utgå 2017-10-31. Oxydorine Depot kommer att avregistreras 2017-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Oxydorine Depot kommer att utgå 2017-10-31. Oxydorine Depot kommer att avregistreras 2017-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Oxydorine Depot kommer att utgå 2017-10-31. Oxydorine Depot kommer att avregistreras 2017-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Oxydorine Depot kommer att utgå 2017-10-31. Oxydorine Depot kommer att avregistreras 2017-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-17
Kontraindikationer
Samtidig användning med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir kontraindicerad.
2017-10-17
Varningar och försiktighet
Förhöjning av ALAT vid kombinerad användning av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir och läkemedel med etinylestradiol.
2017-10-17
Interaktioner
Samtidig användning med ritonavir/ombitasvir/paritaprevir/dasabuvir med eller utan ribavirin kan orsaka ALAT-förhöjning. Byte till annan preventivmetod måste göras.
2017-10-17
Varningar och försiktighet
Akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom har observerats hos patienter som får zonisamid.
2017-10-17
Biverkningar
Nya mycket sällsynta ögonbiverkningar
2017-10-17
Varningar och försiktighet
Akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom har observerats hos patienter som får zonisamid.
2017-10-17
Biverkningar
Nya mycket sällsynta ögonbiverkningar
2017-10-17
Varningar och försiktighet
Akut myopi och sekundärt trångvinkelglaukom har observerats hos patienter som får zonisamid.
2017-10-17
Biverkningar
Nya mycket sällsynta ögonbiverkningar
2017-10-17
Produkt utgår
Medarin Veckotablett kommer att utgå . Medarin Veckotablett kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-17
Produkt utgår
Alendroarrow Veckotablett kommer att utgå . Alendroarrow Veckotablett kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-17
Produkt utgår
AlendroLich Veckotablett kommer att utgå . AlendroLich Veckotablett kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.