Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-11-17
Biverkningar
Ny mindre vanlig biverkning: meningoencefalit orsakad av herpesvirus
2017-11-17
Biverkningar
Ny mindre vanlig biverkning: meningoencefalit orsakad av herpesvirus
2017-11-17
Varningar och försiktighet
Efter godkännande för försäljning har meningoencefalit orsakad av herpesvirus (inklusive fall med dödlig utgång) observerats hos patienter som får temozolomid i kombination med strålbehandling, däribland fall med samtidig administrering av steroider.
2017-11-17
Varningar och försiktighet
Efter godkännande för försäljning har meningoencefalit orsakad av herpesvirus (inklusive fall med dödlig utgång) observerats hos patienter som får temozolomid i kombination med strålbehandling, däribland fall med samtidig administrering av steroider.
2017-11-17
Biverkningar
Ny mindre vanlig biverkning: meningoencefalit orsakad av herpesvirus
2017-11-17
Varningar och försiktighet
Efter godkännande för försäljning har meningoencefalit orsakad av herpesvirus (inklusive fall med dödlig utgång) observerats hos patienter som får temozolomid i kombination med strålbehandling, däribland fall med samtidig administrering av steroider.
2017-11-17
Biverkningar
Ny mindre vanlig biverkning: meningoencefalit orsakad av herpesvirus
2017-11-17
Varningar och försiktighet
Efter godkännande för försäljning har meningoencefalit orsakad av herpesvirus (inklusive fall med dödlig utgång) observerats hos patienter som får temozolomid i kombination med strålbehandling, däribland fall med samtidig administrering av steroider.
2017-11-17
Biverkningar
Ny mindre vanlig biverkning: meningoencefalit orsakad av herpesvirus
2017-11-17
Varningar och försiktighet
Efter godkännande för försäljning har meningoencefalit orsakad av herpesvirus (inklusive fall med dödlig utgång) observerats hos patienter som får temozolomid i kombination med strålbehandling, däribland fall med samtidig administrering av steroider.
2017-11-17
Oxytia Depot, Depottablett 5 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Oxytia Depot kommer att avregistreras 2017-11-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-11-17
Biverkningar
Ny biverkning: Utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist omfattande apati, ångest, depression, trötthet, svettningar och smärta.
2017-11-17
Varningar och försiktighet
Information om utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist och hallucinationer är ny.
2017-11-17
Varningar och försiktighet
Det har förekommit sporadiska rapporter om osteonekros i andra kroppsdelar, inklusive höften och lårbenet, främst rapporterade hos vuxna cancerpatienter som behandlas med zoledronsyra.
2017-11-17
Biverkningar
Ny biverkning:
Osteonekros i andra kroppsdelar inklusive lårben och höft
2017-11-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förlängd hållbarhet, från 2 till 3 år.
2017-11-14
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändringen gällande förvaringsanvisning:Inga särskilda temperaturanvisningar.
2017-11-14
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändringen gällande förvaringsanvisning:Inga särskilda temperaturanvisningar.
2017-11-14
Biverkningar
Ny biverkning: dimsyn
2017-11-14
Varningar och försiktighet
Synrubbning som katarakt, glaukom eller central serös korioretinopati (CSCR) har rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider.