Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-11-21
Biverkningar
Utsättningssymtom efter behandling med dopaminagonist
2017-11-21
Varningar och försiktighet
Utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist i form av pati, ångest, depression, trötthet, svettningar och smärta som kan vara svår.
2017-11-21
Biverkningar
Utsättningssymtom efter behandling med dopaminagonist
2017-11-21
Biverkningar
Utsättningssymtom efter behandling med dopaminagonist
2017-11-21
Varningar och försiktighet
Utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist i form av pati, ångest, depression, trötthet, svettningar och smärta som kan vara svår.
2017-11-21
Varningar och försiktighet
Utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist i form av pati, ångest, depression, trötthet, svettningar och smärta som kan vara svår.
2017-11-21
Diazepam Pilum, Tablett 5 mg
Orifarm Generics AB
Varningar och försiktighet
Plötsligt utsättande av behandling kan medföra utsättningssymptom i form av huvudvärk, muskelvärk, svår ångest, spänningar, rastlöshet, förvirring och irritation. Vid svåra fall kan följande symptom uppstå: overklighetskänsla, personlighetsstörning, ljudöverkänslighet, domningar och krypningar i extremiteter, överkänslighet för ljus, oljud och fysisk kontakt, hallucinationer eller epileptiska anfall. På grund av detta, samt risk för reboundfenomen, rekommenderas gradvis minskning av dosen. Dessutom tillägg av att amnesieffekter och paradoxala reaktioner har rapporterats vid användning av bensodiazepin.
2017-11-21
Diazepam Pilum, Tablett 5 mg
Orifarm Generics AB
Interaktioner
Om diazepam används tillsammans med andra centralt verkande läkemedel ska försiktighet iakttas kring läkemedlets farmakologi. Sådan samtidig användning kan förstärka den lugnande effekten och leda till andningsdepression och kardiovaskulära problem. Samtidig användning av narkotiska analgetika kan leda till psykiskt beroende på grund av att känslan av eufori kan förstärkas.
Samtidig användning av diazepam med inducerare av CYP3A4, såsom rifamyciner, karbamazepin, fenytoin och fenobarbital rekommenderas ej, då det kan medföra en minskad verkan av diazepam.
Samtidig användning av diazepam med hämmare av CYP3A4, såsom antivirusläkemedel, azoler och fluvoxamin rekommenderas ej på grund av ökad risk för förhöjda plasmakoncentrationer av diazepam och därmed förhöjd risk för biverkningar och toxicitet.
2017-11-21
Diazepam Pilum, Tablett 5 mg
Orifarm Generics AB
Dosering
Behandling med diazepam ska generellt inte pågå längre än 8-12 veckor. Utvärdering bör ske efter max 4 veckors behandling. Dessutom har nya rekommendationer tillkommit avseende dosering hos äldre, där dosen bör vara 50 % av rekommenderad dos, samt hos patienter med nedsatt leverfunktion, då dosreduktion är rekommenderad.
2017-11-21
Diazepam Pilum, Tablett 5 mg
Orifarm Generics AB
Kontraindikationer
Diazepam Pilum är nu även kontraindicerat vid myastena gravis, svår leverinsufficiens samt vid svår respiratorisk insufficiens.
2017-11-21
Biverkningar
Nya biverkningar
2017-11-21
Produkt utgår
Atorvastatin Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Atorvastatin Sandoz kommer att avregistreras 2017-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-11-21
Produkt utgår
Laxogol kommer att utgå 2017-12-15. Laxogol kommer att avregistreras 2017-12-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-11-21
Produkt utgår
Atorvastatin Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Atorvastatin Sandoz kommer att avregistreras 2017-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-11-21
Produkt utgår
Esomeprazol Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Esomeprazol Sandoz kommer att avregistreras 2017-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-11-21
Produkt utgår
Atorvastatin Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Atorvastatin Sandoz kommer att avregistreras 2017-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-11-21
Produkt utgår
Vancomycin Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Vancomycin Sandoz kommer att avregistreras 2017-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-11-21
Produkt utgår
Gemfibrozil Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Gemfibrozil Sandoz kommer att avregistreras 2017-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-11-21
Produkt utgår
Irbesartan Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Irbesartan Sandoz kommer att avregistreras 2017-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-11-21
Produkt utgår
Irinotecan Ebewe kommer att utgå 2017-11-30. Irinotecan Ebewe kommer att avregistreras 2017-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.